Onderneming en Recht

Garantiebepaling kan beperking aansprakelijkheid in de weg staan

Het bedrijf Welders fabriceert metalen producten en neemt diensten af bij een ander bedrijf, Thermo-Clean. Dit bedrijf is gespecialiseerd in warmtebehandelingen van metaal. Door een fout van Thermo-Clean bij de warmtebehandeling van een metalen kolom van Welders, moet Welders een nieuwe kolom produceren. Hiervoor claimt het bedrijf een schadebedrag van circa € 775.186. Thermo-Clean beroept zich (onder andere) op haar algemene voorwaarden, waarin zij heeft opgenomen dat ze haar aansprakelijkheid voor schade aan de kolom heeft beperkt. Maar het bedrijf garandeerde ook dat zij de warmtebehandelingen juist zou uitvoeren. Hoe oordeelt Rechtbank Rotterdam?

Rechtbank Rotterdam heeft in deze zaak uitgelegd hoe een garantiebepaling en de beperking van aansprakelijkheid zich tot elkaar verhouden (een exoneratiebeding). De kern van deze zaak is dat een exoneratiebeding niet tot gevolg mag hebben dat een garantiebepaling feitelijk geen toegevoegde waarde heeft. De rechtbank geeft Welders hier dan ook gelijk: de kolom is beschadigd, omdat Thermo-Clean een fout heeft gemaakt. Welders had er in dit geval op mogen vertrouwen dat Thermo-Clean de warmtebehandeling juist zou uitvoeren, oordeelt de rechtbank. Immers, het bedrijf heeft dit expliciet gegarandeerd. Nu dit niet het geval is gebleken, moet Thermo-Clean de door Welders geleden schade vergoeden.

Aansprakelijkheid beperken
Voor iedere ondernemer is het van levensbelang om zijn of haar aansprakelijkheid te beperken. Een volledige uitsluiting van alle aansprakelijkheid is daarbij niet de juiste oplossing, maar wat dan wel? Ik adviseer ondernemers vaak om een aansprakelijkheidsclausule op te stellen in de vorm van een tweetrapsraket:

  • schade wordt vergoed als de verzekering van de leverancier of dienstverlener die dekt; en
  • de vergoeding is nooit meer dan het bedrag dat de klant heeft betaald.

Let er wel op dat je – ook als je dit (goed) geregeld hebt – niet alsnog te veel risico loopt door een te (ruime) garantiebepaling op te nemen.

Heb je vragen over contract- en aansprakelijkheidsrecht, neem dan contact op met mr. Natasja Rensen via n.rensen@fiscount.nl of 038 456 1900.