Onderneming en Recht

Scherm de gegevens van zzp’ers in het Handelsregister af!

Het Handelsregister van de KvK bevat vele bedrijfsgegevens. Deze gegevens maken het mogelijk om na te gaan met wie je nu zakendoet. Maar wanneer je als zzp’er werkt, zijn in het register ook je privégegevens opgenomen. Dit is niet zonder risico. Een boze klant, een gefrustreerde ex-partner of een willekeurige andere persoon kan je daarmee gemakkelijk opsporen. De Autoriteit Persoonsgegevens pleit er dan ook voor om deze gegevens voortaan zoveel als mogelijk af te schermen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het adres van waaruit de zzp’er werkzaam is, moet worden vermeld op de factuur. Maar dat is nog altijd meer privé dan opname in een openbaar register.