Kantooropvolging

Waardebepalende factoren (3)

Een zeer belangrijke waardebepalende factor is natuurlijk de groep medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om hun leeftijd c.q. de leeftijdsopbouw van het gehele medewerkersbestand. Maar ook de leeftijd van de key-people, hun opleidingsniveau, de mate van PE- c.q. nascholing, zowel de breedte als de diepte van hun kennis, de opgedane vaardigheden (we hebben het dan zowel over de hard skills als de soft skills) en natuurlijk hun ervaring. Ervaring is niet alleen wat ze hebben meegemaakt, maar juist wat ze hebben geleerd van hetgeen ze in de loop der jaren hebben meegemaakt. Dat kan weer blijken uit hun profiel, hun ambitie en hun perspectief.

Aan de outputkant kun je hierbij denken aan:

  • gerealiseerde omzet per FTE (zowel gemiddeld als per individu)
  • aantal gefactureerde uren versus niet declarabele uren
  • hoogte van de tarieven (per persoon en per soort werkzaamheid)
  • hoe de loonkosten/uurlonen zich verhouden tot de markt en de declarabiliteit (daarvoor bestaan verhoudingsgetallen)
  • de invloed van de kantoorautomatisering op deze uitkomsten
  • het kwaliteitsniveau van het kantoor; is dit (recent) getoetst en met welk resultaat?

Op deze wijze kun je als verkopende partij een betere inschatting maken van de zogenoemde stand-alone waarde.

Tip

Het inventariseren en daarmee inzicht verkrijgen van de belangrijkste waardebepalende factoren, levert belangrijke managementinformatie op ter verbetering van de performance van het kantoor. Wacht daarmee dan ook niet tot het moment dat zich een verkooppropositie voordoet.