Kantooropvolging

Waardebepalende factoren (2)

Om de beste koper voor je kantoor te identificeren en de aankoopprijs te maximaliseren, is het dus van belang om de belangrijke factoren voor een goede waardebepaling van je kantoor te formuleren. Een potentiële koper moet zijn blik kunnen werpen op juist deze factoren om tot een goed beeld van het kantoor te komen. Wat zijn nu de belangrijkste factoren die de waarde van je kantoor bepalen? De basis is natuurlijk het klantenbestand en het personeelsbestand. Maar hoe kom je dan tot omzet en winst? Hoe (sterk) is de relatie klant-medewerker en hoe (sterk) is de relatie klant-kantooreigenaar?

Begrijpen hoe je je geld verdient en waar de winst wordt gemaakt is erg belangrijk voor elke koper. Zit er logica in de continuïteit? Wordt er ‘zuinig geboekt’ en bijgeplust? En wiens plus is dat dan? Of wordt alles volledig geboekt en later afgeboekt waar nodig? En wiens afboeking is dat dan? Zijn de werkzaamheden op abonnementen duidelijk of is er veel discussie, zowel intern als met de klant? Welk profiel hebben de klanten? Welk soort werkzaamheden worden er door wie gedaan en tegen welke prijs? Hoe is het declaratiebeleid? Wat is het betalingsgedrag en de ouderdom van openstaande posten? Hoe zit het met de leeftijd en de opvolging bij je klanten?