Kantooropvolging

Closing accounts-methode: in een later stadium afrekenen

Closing accounts-methode: in een later stadium afrekenen

De closing accounts-methode gaat uit van een prijs voor de onderneming op basis van een aanname voor nettoschuld en -liquiditeiten (cash and debt free), en over het netto-werkkapitaal (het saldo van de voorraden, debiteuren en overlopende activa minus crediteuren en overlopende passiva) op het moment van overdracht. Partijen spreken vervolgens met elkaar af dat de datum van closing de datum is waarop de feitelijk controle van de onderneming naar de koper gaat. Een closing- of completionbalans wordt opgesteld op basis van de werkelijke cijfers.

Op basis van deze cijfers, die vaak pas een aantal maanden na de closingdatum bekend zijn, vindt aanpassing op de prijs plaats voor de dan blijkende werkelijke posities van de nettoschuld en het netto-werkkapitaal. Vaak ontstaat er gedurende dit proces nog veel discussie. Hiermee kan aanzienlijk veel tijd gemoeid zijn, totdat de definitieve prijs bekend is. Het economisch risico van de onderneming gaat over naar de koper op de closingdatum. Doordat er daarna nog wordt afgerekend voor de afwijkingen in liquiditeit, schulden en het werkkapitaal op basis van de closingbalans, gaat het economisch risico feitelijk pas over op het moment dat de koopsom wordt betaald.