ICT en competentiemanagement

Gesprekstechnieken voor leidinggevenden (4): omgaan met een teleurgestelde medewerker

Gesprekstechnieken voor leidinggevenden (4): omgaan met een teleurgestelde medewerker

Het is niet ongewoon dat medewerkers – net als de leidinggevende – zo af en toe teleurgesteld en/of verdrietig zijn over gebeurtenissen op het werk. Immers, niet alles lukt. Iedereen gaat er vervolgens anders mee om. Echter, één ding hebben ze vaak gemeen: gedrag en houding zijn anders dan ‘normaal’. De één vertoont weerstand en gaat rellen, terwijl de ander juist een tandje bijzet. Als leidinggevende is het belangrijk om je te realiseren dat teleurstelling en verdriet niet zozeer  ‘opgelost’ kunnen worden. Niet alles is ‘maakbaar’. Er zijn wel een aantal handvatten te geven.

Stap 1: is het herkennen van de teleurstelling of het verdriet bij de medewerker. De   medewerker zal ander gedrag en/of een andere houding laten zien. Bewust dan wel onbewust.

Stap 2: doet een beroep op je empathisch vermogen: het erkennen van de teleurstelling bij je medewerker: emotioneel dan wel verstandelijk. Dat is iets anders dan je ermee identificeren.

Stap 3: ga met elkaar het gesprek aan en de teleurstelling gezamenlijk verkennen.