Fiscaal

Zelf gegenereerde goodwill telt niet mee bij toetsing bezitseis OZR-lichaam

Een bv koopt 41% van de certificaten van aandelen in een bv die met haar (klein)dochter-bv’s opslagruimtes verhuurt. Zij heeft hiervoor op aangifte € 118.941 aan overdrachtsbelasting (OVB) voldaan. De bv meent echter dat zij geen OVB is verschuldigd, omdat zij niet voldoet aan de bezitseis van artikel 4 WBR. De Hoge Raad oordeelt dat de toetsing aan de bezitseis moet plaatvinden aan de hand van de geconsolideerde balans van de bv en de deelneming. Dit houdt in dat alleen op de fiscale balans opgenomen actiefposten als bezitting in aanmerking genomen kunnen worden. Daartoe behoort alleen gekochte goodwill en niet de zelf gegenereerde goodwill. De OVB-heffing is terecht.