Fiscaal

Aandeel VvE-reserve is box-3-spaartegoed – geen belegging

Een vrouw heeft een aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De inspecteur heeft het aandeel in de VvE-reserve aangemerkt als overige bezitting. Daarvoor geldt in 2018 een forfaitair rendement van 5,38%. Volgens de vrouw is dat rendement veel hoger dan het werkelijk behaalde rendement. Zij vindt dat de VvE-reserve eenzelfde rendement heeft als spaarsaldi van particulieren. Het box-3-rechtsherstel moet daarom worden bepaald op grond van een forfaitair rendement van 0,12%. Hof Arnhem-Leeuwarden is het met de vrouw eens. Het geboden rechtsherstel is onvoldoende en moet worden aangevuld.