Fiscaal

Verplicht melden grensoverschrijdende constructies soms al vóór 31 januari!

Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn, moet de intermediair of belastingplichtige vanaf begin dit jaar grensoverschrijdende constructies die aan bepaalde kenmerken voldoen, melden bij de Belastingdienst via een online portaal. In sommige gevallen moet dit zelfs al vóór 31 januari 2021 gebeuren. Op de website van de Belastingdienst vind je nadere informatie over deze meldplicht. Op 24 juni 2020 is een Leidraad gepubliceerd, waarin voorbeelden staan van ‘constructies’. Een voorbeeld is overdracht van intellectuele eigendom aan een groepsmaatschappij in een ander land. Heb je vragen hierover, neem dan contact op met Raymond Terpstra (r.terpstra@fiscount.nl).