Fiscaal

Vanaf 1 juli 2024 verplicht digitaal dividendaangifte doen

Als een bv dividend uitkeert aan haar aandeelhouders, moet zij binnen een maand aangifte doen van de ingehouden dividendbelasting (15%) en dit betalen aan de Belastingdienst. Tot 1 juli 2024 kan dit via een papieren aangifte of een digitale aangifte. Vanaf 1 juli 2024 is de bv verplicht om een digitale aangifte dividendbelasting te doen. Papieren aangiften worden vanaf 1 juli 2024 niet meer in behandeling genomen. Voor de ingehouden dividendbelasting op tot en met 2023 gedane dividenduitkeringen wordt een uitzondering gemaakt. Daarvoor kan nog wel gebruik worden gemaakt van de papieren aangifte.