Fiscaal

Tijd van beschikbaar zijn tijdens openingsuren telt niet voor urencriterium

Een man runt naast zijn woning een autowasstraat, die vijf dagen per week open is. Als een auto het terrein oprijdt, gaat er een bel in huis af, waarop de man de wasstraat in werking zet. De man meent dat naast de uren voor directe werkzaamheden (zoals onderhoud en de administratie bijhouden) ook de uren voor het bereikbaar zijn tijdens openingsuren meetellen voor het urencriterium. De inspecteur is het daar niet mee eens. De rechtbank geeft de inspecteur gelijk; het feitelijk drijven van een onderneming houdt meer in dan zich beschikbaar houden voor de onderneming. De man heeft hierdoor geen recht op toepassing van de zelfstandigenaftrek.