Fiscaal

Spoedreparatie fiscale eenheid in werking getreden

De ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ is op 17 mei 2019 in werking getreden. Het merendeel van de maatregelen treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Sindsdien wordt de fiscale eenheid geacht niet te bestaan voor de toepassing van bepaalde regelingen, zoals de renteaftrekbeperking om winstdrainage te voorkomen, de deelnemingsvrijstelling, de renteaftrekbeperking bij bovenmatige deelnemingsrente en de verliesverrekening bij wijziging van het belang.

De ‘Wet spoedreparatie fiscale eenheid’ volgt uit twee uitspraken van het EU-Hof van Justitie van 22 februari 2018. Het EU-Hof oordeelde in deze zaken (C-398/16 en C-399/16) dat de Nederlandse renteaftrekregeling voor binnenlandse moeder- en  dochtervennootschappen die tot een fiscale eenheid behoren voor de Vpb, in strijd was met het EU-recht.