Fiscaal

Geen verhuurderheffing bij leegstand

Een woningcorporatie bezit zesentachtig woningen die op 1 januari 2015 leeg staan en niet te huur worden aangeboden. Toch wordt aan haar verhuurderheffing in rekening gebracht. De woningcorporatie vindt echter dat deze woningen niet zijn aan te merken als huurwoningen. Hof Den Bosch is het met haar eens. Woningen die op de peildatum niet (meer) te huur worden aangeboden, kunnen niet (of niet meer) worden aangemerkt als voor de verhuur bestemde woningen. Het hof verwijst hiervoor naar de uitspraak van de Hoge Raad van 17 augustus 2018. De verhuurderheffing is daarom ten onrechte in rekening gebracht en voldaan.