Fiscaal

Lening aan echtgenote verstrekt door dga - niet (deels) door zijn bv

Een dga leent in 2009 € 106.000 aan zijn vrouw, die de lening investeert in de inrichting en aanpassing van haar fysiotherapiepraktijk. In 2014 sluiten de dga, zijn vrouw en zijn pensioen-bv een leenovereenkomst. Daarin is overeengekomen dat de dga € 106.000 leent aan de vrouw en dat zij daarvan € 60.000 van de bv leent. De dga geeft vervolgens in zijn IB-aangifte 2014 een tbs-resultaat aan over een leenbedrag van € 46.000. De inspecteur corrigeert de aangifte en gaat uit van een tbs-resultaat dat is berekend over een lening van € 106.000. Terecht, oordeelt Hof Den Haag. De overdracht van het leningdeel vereist een akte en die ontbreekt.

Het hof stelt verder vast dat ook uit de leenovereenkomst en andere overgelegde documenten (zoals de Vpb-aangifte van de bv) niet blijkt dat de dga zijn vordering deels heeft overgedragen aan zijn pensioen-bv.