Fiscaal

Geen belastingrente over periode waarin Belastingdienst al over geld beschikt

Geen belastingrente over periode waarin Belastingdienst al over geld beschikt

Een bv kreeg op 31 januari 2015 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2015 opgelegd, die zij heeft betaald. Op 25 april 2017 diende de gemachtigde van de bv de aangifte vennootschapsbelasting 2015 in. Door een foutje in de aangifte werd op 15 mei 2017 het bedrag van de voorlopige aanslag terugbetaald zonder vergoede belastingrente. Op 1 juli 2017 werd de definitieve aanslag opgelegd met een te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting plus belastingrente. Oók over de periode tot 15 mei 2017, waarop het geld nog op de bankrekening van de fiscus stond. De bv meent dat de Belastingdienst dit niet mag doen wegens begunstigend beleid van de staatssecretaris.

De bv heeft gelijk, concludeert Hof Arnhem-Leeuwarden. Uit verslagen van de Landelijke Vakgroep Formeel recht, die in het kader van een WOB-verzoek openbaar zijn gemaakt, valt onder andere het volgende op te maken. De vakgroep stelt in een van deze verslagen het volgende: “Met een beroep op een redelijke wetstoepassing en het licht van doel en strekking van de belastingrenteregeling kunnen we uitgaan van de lijn dat we geen rente berekenen over de periode dat het geld al bij de fiscus was.” Het hof concludeert hieruit dat er sprake was van begunstigend beleid. Pas uit een brief van 8 december 2017 van de staatssecretaris kan mogelijk worden geconcludeerd dat het begunstigende beleid is ingetrokken. De aanslag was opgelegd op 1 juli 2017, dus deze brief van de staatssecretaris kan niet aan de bv worden tegengeworpen.

 

Tip

Het loont de moeite om ook bezwaar aan te tekenen tegen definitieve aanslagen van op of na 8 december 2017, waarin ook ‘ten onrechte’ belastingrente in rekening is gebracht. Intrekking van begunstigend beleid dient namelijk uitdrukkelijk plaats te vinden. Het blijft in die zin nog even de vraag of de brief van 8 december 2017 nu als een uitdrukkelijke intrekking van het beleid kan worden aangemerkt.