Fiscaal

CPB-notitie evaluatie eigen woning aangeboden aan de Tweede Kamer

CPB-notitie evaluatie eigen woning aangeboden aan de Tweede Kamer

De notitie ‘Ex-post effecten woningmarktmaatregelen’ van het Centraal Planbureau (CPB) is op 4 juli jl. door staatssecretaris Snel aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze CPB-notitie is onderdeel van de evaluatie van de fiscale eigenwoningregeling, die Snel nog eind dit jaar belooft op te leveren. Deze evaluatie bestaat uit twee delen: onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de eigenwoningregeling en onderzoek naar de complexiteit van deze regeling. Het CPB heeft in de notitie onder andere de effecten van vijf fiscale maatregelen van de afgelopen jaren in kaart gebracht, zoals de invoering van de tariefbeperking aftrek eigen woning en de aflossingseis.