Financieringsservice

Hoe veilig is een staatsgarantie bij financiering in het MKB?

Als een ondernemer bij een bank aanklopt voor een lening, zal de bank toetsen of zij voldoende vertrouwen kan ontlenen aan ‘de vent, de tent en de cent’. Ook zal de bank graag willen weten of de ondernemer wel in staat is om aan zijn toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen. In dat kader kijkt de bank ook expliciet naar het onderpand van de ondernemer, zoals een hypotheek, pandrecht, borgstelling, etc. Stelt dit onderpand te weinig gerust, dan kan de bank een staatsgarantie (Borgstelling MKB) inzetten. Hiermee staat de Nederlandse staat garant voor een onderneming die een lening wil aanvragen. Maar hoe veilig en aantrekkelijk is zo’n staatsgarantie?

Om in aanmerking te komen voor deze staatsgarantie, stelt de staat kaders. Zo mag de onderneming maximaal 250 werknemers hebben en/of een jaaromzet tot € 50 miljoen, of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Veel MKB-ondernemingen komen hier dus voor in aanmerking. Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt naar type bedrijf; is het een reguliere (bestaande) onderneming, een startende onderneming en/of een innovatieve onderneming? Een volledig overzicht van deze voorwaarden staat op de website van de RVO. In de praktijk wordt een staatsgarantie overigens meestal geregeld op initiatief van de bank, maar de ondernemer of een adviseur zou hier ook een rol in kunnen pakken.

Risico’s staatsgarantie

De term staatsgarantie klinkt op voorhand als een veilige, mooie optie – maar het is er wel een waarin je je echt moet verdiepen. Veel ondernemers weten in de praktijk dan ook nog onvoldoende van de staatsgegarandeerde lening af. Dat ligt soms aan de bank, die te weinig tekst en uitleg geeft over de precieze voorwaarden van een garantstelling. Ook krijgen ondernemers wel te horen dat de staat de schuld aan de bank inlost als het fout gaat – en dat daarmee de kous af is. Maar ook een staatsgegarandeerde lening moet volledig worden terugbetaald aan de bank of overheid! Daarom heeft de overheid met de meeste grote banken een contract gesloten. Hiermee verplichten deze banken zich om 5 jaar lang te monitoren of de ondernemer de overheid (alsnog) kan terugbetalen. Soms heeft de ondernemer nog andere exploitaties gefinancierd binnen hetzelfde krediet, of is hij/zij privé verbonden aan de lening als hoofdelijk aansprakelijke partij of als borg. In die situatie kan de bank namens de staat 5 jaar lang aankloppen bij die andere exploitaties of bij de ondernemer in privé.

 

Let op de kosten!
Bij het aangaan van een financiering met een staatsgarantie moet de onderneming verplicht een eenmalige staatsgarantieprovisie voldoen. Afhankelijk van de looptijd ligt deze provisie voor niet-innovatieve kredieten tussen 3,9% – 5,85% en voor innovatieve kredieten tussen 5,55% – 8,35%. Voor een financiering ter grootte van € 100.000 zal de ondernemer dus rekening moeten houden met minimaal € 3.900 aan staatsgarantieprovisie. Deze kosten komen boven op de overige bankkosten, zoals afsluitkosten. Hier moet rekening mee worden gehouden bij de financieringsbehoefte.