Financieringsservice

Bedrijfsovername zonder eigen vermogen?

In het afgelopen jaar speelden er veel vraagstukken rondom bedrijfsovernames, waarbij de financiering een heikel punt werd. Het bedrijf was dan bijvoorbeeld al gewaardeerd, de overnameprijs en voorwaarden waren al overeengekomen, maar vervolgens bleek de koper over geen (of weinig) eigen vermogen te beschikken. In een dergelijke situatie zal een financier dikwijls op basis van bijvoorbeeld een debt/EBITDA-ratio een maximale financiering willen verstrekken. De koper is daarmee helaas niet voorzien in zijn volledige financieringsbehoefte. Om dit gat te dichten, zul je als koper vaak aangewezen zijn op stapelfinanciering.

 

De benodigde eigen inbreng wordt in de praktijk steeds vaker ingevuld met een achtergestelde lening vanuit de verkoper of via derden. Als deze aan enkele restricties voldoet, zoals geen aflossingen, kan dit worden getypeerd als garantievermogen. Hier kleven risico’s aan, zowel voor de koper als voor de verkoper. Voor de verkoper is het risico dat de koper op termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De koper zal nooit zonder toestemming van de senior financier, veelal de bank, extra mogen aflossen op de achtergestelde lening. Het gevolg kan zijn dat de financier de financiering kan opzeggen en/of de verkoper de aflossing moet terugstorten. Het is daarom belangrijk om partijen goed te informeren over de financieringskaders die nu gelden, om de overname tot stand te kunnen brengen.

 

De benodigde eigen inbreng wordt in de praktijk steeds vaker ingevuld met een achtergestelde lening vanuit de verkoper of via derden. Als deze aan enkele restricties voldoet, zoals geen aflossingen, kan dit worden getypeerd als garantievermogen. Hier kleven risico’s aan, zowel voor de koper als voor de verkoper. Voor de verkoper is het risico dat de koper op termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De koper zal nooit zonder toestemming van de senior financier, veelal de bank, extra mogen aflossen op de achtergestelde lening. Het gevolg kan zijn dat de financier de financiering kan opzeggen en/of de verkoper de aflossing moet terugstorten. Het is daarom belangrijk om partijen goed te informeren over de financieringskaders die nu gelden, om de overname tot stand te kunnen brengen.