Estate- en Financiële Planning

Wat te doen met een ontslagvergoeding

Het is inmiddels alweer bijna 6 jaar geleden dat er bij de verkrijging van een ontslagvergoeding (Gouden Handdruk) gebruik kon worden gemaakt van de stamrechtvrijstelling, door de vergoeding in een stamrecht-BV te storten. Hiermee kan belastingbetaling worden uitgesteld tot uiterlijk het moment dat de AOW-leeftijd wordt bereikt. De fiscus bood in 2014 nog een belastingvoordeel bij afkoop van de stamrecht-BV, maar daar zwichtte een grote groep bezitters van een stamrecht-BV niet voor. Deze groep stevent echter wel binnenkort op de AOW-leeftijd af. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt.

De eerder ontvangen ontslagvergoeding, waarover destijds geen inkomstenbelasting is betaald, moet uiterlijk worden uitgekeerd in het jaar dat de persoon in kwestie de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het is doorgaans minder gunstig om deze te laten uitkeren vóór de AOW-leeftijd, gezien het hogere belastingtarief. Om verder belasting te besparen, is het handig om periodieke uitkeringen te doen. Dit kan vanuit de stamrecht-BV, dan wel middels het openen van een bank- of spaarrekening bij een bank of het sluiten van een uitkerende lijfrentepolis bij een verzekeraar, met het in de BV aanwezige kapitaal. Hoewel de naam banksparen anders doet vermoeden, is het ook mogelijk om het ingelegde kapitaal gedurende de uitkeringsperiode (deels) te beleggen. Gezien de huidige rente die op korte termijn niet lijkt te gaan stijgen, kan dit een goed alternatief zijn. Wel is dit bedoeld voor de doelgroep die het zich financieel kan veroorloven om een beleggingsrisico te lopen.

 

Hoogte periodieke uitkeringen

Bij een stamrecht-BV kan de hoogte van de periodieke uitkeringen variëren. Dit is een belangrijk verschil met banksparen of een verzekeringspolis. De ideale uitkeringsduur is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden, waaronder je financiële behoeften, je partner, pensioen, maar ook de fiscale regels. Zo is de minimale duur van de uitkering afhankelijk van je leeftijd. Om een juiste beslissing te nemen, is financiële planning een aanrader. Een financieel planner helpt bij het maken van de juiste afwegingen en keuzes en de zoektocht naar de best passende aanbieder.

 

Tip

De mogelijkheden met een ontslagvergoeding na 2013 zijn fiscaal beperkt, aangezien er direct moet worden afgerekend met de fiscus. De Belastingdienst biedt nog drie manieren om enig fiscaal voordeel te behalen: belastingbemiddeling, het benutten van de jaar- en reserveringsruimte en levensloopsparen. Hierbij hoort de kanttekening dat laatstgenoemde optie per 2022 zal vervallen.