Estate- en Financiële Planning

De minderjarige erfgenaam (2) – verwerpen van de nalatenschap

Als er sprake is van een minderjarige erfgenaam, moet een nalatenschap beneficiair worden aanvaard door de wettelijk vertegenwoordiger. Als dat niet binnen 3 maanden na overlijden van de erflater wordt gedaan, dan wordt er geacht beneficiair te zijn aanvaard. De wettelijk vertegenwoordiger kan de erfenis van een minderjarige echter ook verwerpen in plaats van deze beneficiair te aanvaarden. Als je namens een minderjarige erfgenaam een nalatenschap wilt verwerpen, kan dat uitsluitend met een machtiging van de rechter. De rechter verstrekt deze machtiging alleen als dit in het belang is van de minderjarige. Wanneer is dit het geval

Dit is aan de orde wanneer de nalatenschap negatief is, of bij een bijzonder geval. Bij een verzoek om de machtiging moet je aangegeven waarom er namens de minderjarige verworpen moet worden. Ook moet je aangeven wat de omvang van de nalatenschap is (door middel van een boedelbeschrijving). Als de nalatenschap wordt verworpen, omdat deze negatief is, moet dat onder andere ook blijken uit rekeningen en aanmaningen.

Let op
Verwerp je zelf een nalatenschap en is er sprake van plaatsvervulling? In dat geval treden je kinderen in de plaats. Als de kinderen minderjarig zijn, is het zaak dat je de nalatenschap namens hen verwerpt. Dat kan niet zonder de machtiging van de rechter. Het is daarom raadzaam om eerst de machtiging aan te vragen en pas daarna samen met de minderjarige te verwerpen.