Estate- en Financiële Planning

De minderjarige erfgenaam (1) – beneficiaire aanvaarding

De minderjarige erfgenaam (1) – beneficiaire aanvaarding

Als een minderjarige erft, dan heeft dat bijzondere aandacht nodig. Een minderjarige erfgenaam is bijvoorbeeld nooit aansprakelijk voor de mogelijke schulden in een nalatenschap. Dit is vastgelegd in de wet. De wettelijke vertegenwoordiger van de erfgenaam kan de nalatenschap namens de minderjarige namelijk alleen beneficiair aanvaarden of verwerpen (BW 4:193). Maar wanneer moet dit uiterlijk kenbaar worden gemaakt – en wat zijn daarvan de gevolgen? Ook is het van belang om te weten of er een notariële akte nodig is voor de boedelbeschrijving.

De wettelijke vertegenwoordiger moet namens de minderjarige binnen 3 maanden na het overlijden van de erflater kenbaar maken of de nalatenschap beneficiair aanvaard wordt of verworpen. Als er binnen deze termijn geen keuze wordt gemaakt, geldt automatisch dat de nalatenschap beneficiair aanvaard is. Bij een beneficiaire aanvaarding moet je de nalatenschap in beginsel afwikkelen via de regels van vereffening (vergelijkbaar met een faillissementsprocedure). Dat is niet het geval als:

  • de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling is verdeeld en de langstlevende de nalatenschap zuiver heeft aanvaard; of
  • als er bij testament een executeur is benoemd, die kan aantonen dat de waarde van de bezittingen van de nalatenschap ruimschoots toereikend is om alle schulden van de nalatenschap te voldoen.

Let op: wanneer een minderjarige betrokken is bij de nalatenschap, heb je een boedelbeschrijving bij notariële akte nodig. Is er sprake van de wettelijke verdeling? Dan mag die boedelbeschrijving bij notariële akte achterwege blijven, mits:

  • er geen aandelen in een bv tot de nalatenschap behoren;
  • de omvang van de nalatenschap niet groter is dan € 500.000; en/of
  • de vordering van het kind lager is dan € 100.000 .