Estate- en Financiële Planning

De kat van Ome Willem… (deel 2)

Ome Willem overlijdt… en zijn kat blijft eenzaam achter in het appartement. Iemand moet zich over het dier ontfermen. Loop jij het risico voor de schulden van Ome Willem op te draaien, als je goedhartig besluit om voor zijn kat te gaan zorgen? Deze vraag is helemaal niet zo gek. Het kan namelijk zijn dat je door bepaalde gedragingen geacht wordt iemands nalatenschap zuiver te hebben aanvaard. Als je iemands erfgenaam bent, kun je ervoor kiezen om de nalatenschap te aanvaarden of om deze te verwerpen. Als je niet weet of er schulden zijn, doe je er verstandig aan om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden.

Tot die tijd is het belangrijk dat je geen dingen doet die ertoe leiden dat je geacht wordt de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard. Maar wat mag je nu wel en wat mag je nu niet? Sinds 1 september 2016 is dat grijze gebied iets duidelijker afgebakend. De wet zegt namelijk dit: als je spullen verkoopt, bezwaart of op een andere wijze aan de nalatenschap onttrekt, is er sprake van zuivere aanvaarding. Het verzorgen van de kat valt hier niet onder. Je hebt als erfgenaam namelijk ook de plicht om de boedel goed te beheren.

 

Tip
Neem geen geld of spullen van de erflater mee, zolang je je nog niet hebt uitgesproken over het aanvaarden van zijn of haar nalatenschap. Het kan tegen je werken!