BTW

Informatiebeschikking voor restauranthouder - schending bewaar- en administratieplicht

Informatiebeschikking voor restauranthouder - schending bewaar- en administratieplicht

Een eigenaar van een café-restaurant maakt gebruik van een geautomatiseerd bestel- en kassasysteem. Dit systeem bewaart het elektronisch journaal. Omdat dit het kassasysteem erg traag maakt, wist de eigenaar op advies van de leverancier maandelijks het journaal en daardoor de detailgegevens van zijn administratie. Ook de debiteurenadministratie wordt niet bewaard. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur daarom terecht een informatiebeschikking heeft opgelegd. De café-restauranthouder voldoet niet aan de bewaar- en administratieplicht van artikel 52 AWR.

Het hof oordeelt dat de onderliggende detailgegevens nodig zijn om de administratie te kunnen controleren. Bij een horecaonderneming, waar veel contant wordt betaald, is het ontbreken van die gegevens ook geen gebrek van ondergeschikte aard. Artikel 52 AWR eist van de ondernemer bovendien dat hij de administratie zó inricht, dat daaruit de juistheid en de volledigheid van die administratie blijken, aldus het hof.