BTW

Geen verzuimboete én strafvervolging voor hetzelfde feit

Een ondernemer exploiteert een administratiekantoor. Hij dient wel steeds btw-kwartaalaangiften in, maar draagt jarenlang de verschuldigde btw niet af. In het kader van het zogenoemde ‘paperclip-project’ van de Belastingdienst wordt hij daarvoor vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). Het stelselmatig niet betalen van belasting die op aangifte moet worden voldaan, is immers een strafbaar feit. Toch oordeelt Hof Den Bosch dat het OM niet tot vervolging kan overgaan, omdat de Belastingdienst al verzuimboetes heeft opgelegd voor het niet betalen van de btw ter grootte van 3% van de onbetaalde btw. Een belastingplichtige kan niet nogmaals worden bestraft voor exact hetzelfde feit.

Het hof voegt daar ten overvloede aan toe dat zelfs als het OM wel tot strafvervolging had kunnen overgaan, de ondernemer zich had kunnen beroepen op een strafuitsluitingsgrond. Hij had de Belastingdienst namelijk om uitstel van betaling gevraagd, waarop tijdens de zitting bij het hof nog niet was beslist.