BTW

Automatische incasso leidt niet tot uitstel btw-afdracht

Automatische incasso leidt niet tot uitstel btw-afdracht

Een bv exploiteert een fitnesscentrum. Zij ontvangt van haar abonnementhouders via automatische incasso in december 2010 de abonnementsgelden voor 2011. De bv meent dat de btw-afdracht over de ontvangen bedragen pas in 2011 hoeft plaats te vinden. Zij voert daartoe onder meer aan dat de btw pas hoeft te worden betaald als de prestatie is verricht. Doordat de abonnementen te allen tijde kunnen worden opgezegd, kan de vergoeding worden teruggevorderd en is het onzeker of de prestatie daadwerkelijk wordt verricht. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de btw-afdracht bij vooruitbetaling moet plaatsvinden, zodra de vergoeding is betaald, dus in 2010.