Arbeid en Recht

Wetsvoorstel: premiekortingen premie Aof afhankelijk van hoogte premieloon 2020

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om kleine werkgevers over het premiejaar 2022 een tweevoudige premiekorting te geven op de (basis)premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Uit berichtgeving van de minister van SZW valt af te leiden dat de eerste premiekorting ongeveer 1,1% bedraagt en de tweede circa 0,73% (in totaal ongeveer 1,83%). Een werkgever is klein, als hij in 2020 een premieloon had van maximaal circa € 880.000. Voor startende werkgevers wordt uitgegaan van de regels in het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen. Werkgevers met een hoger premieloon in 2020 dan € 880.000 betalen in 2022 de premie Aof zonder kortingen (in 2021: 7,03%).

Tip

Als het premieloon in 2020 nog kan worden beïnvloed om onder de door de minister van SZW verwachte premiegrens van € 880.000 te blijven, loont dat zeker de moeite. Voor andere mogelijkheden om van deze premiekorting gebruik te maken, is voorafgaand een goed advies van een deskundig adviseur nodig.