Arbeid en Recht

Mondeling opzeggen na verkregen ontslagvergunning leidt niet tot einde arbeidsovereenkomst

Wie om bedrijfseconomische redenen of met het oog op langdurige arbeidsongeschiktheid afscheid wil nemen van een werknemer – maar geen vaststellingsovereenkomst sluit – dient toestemming te verkrijgen van het UWV voor de opzegging. Dit wordt ook wel een ontslagvergunning genoemd. In de beslissing van het UWV wordt een uiterste datum genoemd waarvoor de arbeidsovereenkomst door de werkgever opgezegd moet worden, namelijk: binnen vier weken. Als deze periode van vier weken verstreken is, is de vergunning niet langer geldig. Ook niet als de werkgever mondeling aan de werknemer heeft bevestigd dat er van de ontslagvergunning gebruik wordt gemaakt.

Tip

Dit heeft Hof Den Bosch onlangs beslist. Heb je behoefte aan begeleiding of advies bij een einde dienstverband om bedrijfseconomische redenen? De adviseurs van Fiscount Juristen helpen je graag.