Arbeid en Recht

Welk gebruikelijk loon tijdens arbeidsongeschiktheid DGA?

Welk gebruikelijk loon tijdens arbeidsongeschiktheid DGA?

Een DGA is werknemer van zijn bv. Als hij ziek wordt, is de bv wettelijk verplicht om 2 jaar lang het loon door te betalen. Als de DGA of de bv een private verzekering heeft afgesloten, zal die gaan uitkeren nadat is vastgesteld dat de DGA arbeidsongeschikt is. Het feit dat de verzekeraar een uitkering doet, wil niet zeggen dat er geen of minder gebruikelijk loon kan worden betaald. De uitkering komt niet in de plaats van het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon kan slechts worden verminderd als aannemelijk is dat de DGA door de arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk minder uren werkt. Kan dit ook met terugwerkende kracht?

Commentaar

Het komt nogal eens voor dat de verzekeraar de arbeidsongeschiktheidsuitkering betaalt, maar dat het (gebruikelijk) loon nog niet is aangepast. Als je dit met terugwerkende kracht wilt corrigeren – door een lager loon aan te geven in correctieberichten – zal de Belastingdienst dat niet accepteren. De Belastingdienst stelt zich dan op het standpunt dat het loon al genoten is en dat daar terecht loonheffing op ingehouden is. Dat zou anders kunnen zijn als met de DGA was afgesproken dat hij afstand doet van zijn recht op loondoorbetaling tijdens ziekte. Of wanneer er is afgesproken dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de bv zou worden betaald, dan wel dat deze wordt verrekend met zijn salaris.

Bij vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Hans Tabak, adviseur loonheffingen, via h.tabak@fiscount.nl of 0575-433 555.