Arbeid en Recht

Tot hoever terug kan een uitkering ingaan?

Bij een herbeoordeling is één van de terugkerende vragen ‘Per wanneer kan de uitkering ingaan?’. In de wet staat dat dit mogelijk is tot 52 weken terug. Is er sprake van een ‘bijzonder’ geval, dan kan de uitkering eerder ingaan. Wanneer is dat? Dit is het geval wanneer een betrokkene zijn aanvraag tot herbeoordeling niet eerder kon indienen door omstandigheden aan zijn kant, zoals ernstige psychische klachten. Hoe krijg je nu de vroegste ingangsdatum? De ingangsdatum na een herbeoordeling wordt op twee manieren vastgesteld.

  • Een professionele herbeoordeling. Het UWV stelt in haar besluit een toekomstige datum vast voor een herbeoordeling en roept de werknemer zelf op. Na toekenning is de ingangsdatum de dag waarop de verzekeringsarts de werknemer heeft gezien.
  • De aanvraag komt vanuit de belanghebbende, die schriftelijk om een herkeuring verzoekt. Daarna gaat een eventuele uitkering – in principe – in op de datum van de aanvraag. Vanwege de huidige vertragingen is de kans 99,99% dat de uitkering dan maanden eerder ingaat dan bij de professionele herbeoordeling!

Bij een ‘bijzonder geval’ kunnen beide varianten verder terug in de tijd gaan dan 52 weken (zie eerste alinea).

Verplicht tot herbeoordeling?
Noteer – bij de door het UWV in haar besluit aangegeven professionele herkeuring – meteen deze datum in je agenda. Dien rond die tijd zelf een schriftelijke aanvraag in waarin je verwijst naar de datum van de professionele herkeuring. Dit is om drie redenen belangrijk:

  1. Het UWV volgt dit amper op.
  2. Er is geen wettelijke plicht voor periodieke herbeoordelingen. Het UWV kan dit straffeloos nalaten.
  3. Wacht je op het UWV, dan krijg je – vanwege vertragingen – te maken met een veel latere ingangsdatum van de uitkering. Houd dus zelf de regie!

Recente uitspraak
Onlangs oordeelde de CRvB (ECLI:NL:CRVB:2023:1216) dat een – ambtshalve– herbeoordeling een eerdere ingangsdatum had dan de datum van het consult bij de verzekeringsarts. Vanuit het WERK-bedrijf werd in september 2022 schriftelijk vastgelegd dat de werknemer herkeurd moest worden voor een IVA. Vrijwel een jaar later – pas op 22 juli 2019 (!) – is het consult bij de verzekeringsarts en volgt een IVA per die datum. De CRvB beschouwt dit als een ambtshalve herbeoordeling en gaat uit van september 2022 minus 52 weken. Een mooi resultaat!