Arbeid en Recht

Proeftijdontslag 1 dag te laat – maar loopt voor werkgever toch nog goed af

Op grond van de wet kan een werkgever tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen, zolang die niet verstreken is. Dit betekent dat de opzegging de werknemer voor de laatste dag van de proeftijd moet hebben bereikt (de ontvangsttheorie). In deze casus zegt de werkgever niet per direct op, maar pas op een latere datum. De werkgever heeft zich echter verrekend, waardoor de opzegging 1 dag na het verstrijken van de proeftijd plaatsvindt. De rechtbank oordeelt dat de werknemer wist dat de werkgever het dienstverband wilde beëindigen. Dit bleek voldoende uit zijn correspondentie met de werkgever.

Op grond van deze correspondentie mocht de werknemer er niet op vertrouwen dat zijn dienstverband zou worden voortgezet. Dit ondanks het feit dat hij ook nog 1 dag extra had gewerkt.

Commentaar

Opmerkelijk is hier dat er een opzegtermijn wordt gehanteerd tijdens de proeftijd. Dit is niet heel gebruikelijk, maar het is ook weer niet verboden.

Neem voor vragen contact op met mr. Richard Lukken. Voor overleg is hij bereikbaar via r.lukken@fiscount.nl of 038 – 45 61 900.

Richard Lukken portret

mr. Richard Lukken
juridisch adviseur arbeids- en huurrecht • trainer

088 889 9233
r.lukken@fiscount.nl