Arbeid en Recht

Nieuwe regeling onwerkbaar weer (vorstverlet) per 1 januari 2020

Nieuwe regeling onwerkbaar weer (vorstverlet) per 1 januari 2020

Tot 1 januari werd in diverse cao’s geregeld over hoeveel werkdagen (wachtdagen) werkgevers het loon moesten doorbetalen als hun werknemers niet konden werken wegens onwerkbaar weer (vorstverlet). Pas na die wachtdagen konden werknemers een beroep doen op een WW-uitkering. Met ingang van 1 januari 2020 geldt wettelijk dat als werknemers wegens vorst, ijzel of sneeuwval gedurende de periode 1 november t/m 31 maart niet kunnen werken, werkgevers over 2 werkdagen loon moeten doorbetalen, voordat recht bestaat op een WW-uitkering. Kan er op een werkdag niet worden gewerkt wegens langdurige regen? Dan moet de werkgever per kalenderjaar 19 werkdagen het loon doorbetalen, voordat er recht bestaat op een WW-uitkering.

De voorwaarden voor de verdere vrijstelling van de loondoorbetalingsplicht moeten wel zijn opgenomen in een cao, bijvoorbeeld de aanvulling van een WW-uitkering. Tot 1 november 2020 hoeft echter niet bij cao te zijn geregeld onder welke buitengewone natuurlijke omstandigheden er niet kan worden gewerkt.

Tip

In veel cao’s is vastgelegd dat werkgevers bij vorstverlet meer dan 2 werkdagen loon moeten betalen. Deze regelingen in cao’s zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing. Hierdoor kan je in voorkomende gevallen behoorlijk wat loonkosten besparen voor jouw klanten.