Arbeid en Recht

Mag je bij een all-in loon de lage WW-premie toepassen?

Mag je bij een all-in loon de lage WW-premie toepassen?

Een werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, waarin een vast aantal uren per week is opgenomen. Tevens is een all-in loon afgesproken inclusief het loon voor vakantiedagen en vakantiebijslag. Vanwege de vakantiedagen worden meer uren verloond dan contractueel overeengekomen. In de maand(en) dat de werknemer op vakantie gaat, ontvangt hij geen loon en wordt er dus minder verloond dan contractueel is overeengekomen. Er kan dus worden betoogd dat de arbeidsduur niet per maand dan wel per jaar is vastgelegd, en dat er sprake is van een oproepovereenkomst. Welke gevolgen heeft het uitbetalen van de vakantiedagen met het maandelijkse salaris hier voor de hoogte van de WW-premie?

Commentaar

De lage WW-premie geldt voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd, dat geen oproepovereenkomst is. In dit geval moet je beoordelen of er sprake is van een oproepovereenkomst. Uit de wet (artikel 7:628a, lid 9, BW) blijkt dat een arbeidsovereenkomst waarin een vast aantal uren per tijdsperiode van maximaal een maand is opgenomen, geen oproepovereenkomst is.

 

De eis dat het loon gelijkmatig over het jaar moet zijn verspreid, geldt alleen bij de jaarurennorm. Hierbij moet de betaling van het loon gelijkmatig zijn verspreid over de periode waarin het afgesproken gemiddelde aantal uren moet zijn gewerkt. In deze situatie bevat de arbeidsovereenkomst een vast aantal uren per week. Er is voldaan aan de eis dat er geen sprake is van een oproepovereenkomst. Het feit dat er in dit geval sprake is van een all-in loon – waarbij dus naast het reguliere loon gelijktijdig de geldwaarde van de vakantie-uren wordt uitbetaald – doet hier niet aan af.

 

Bron: Belastingdienst / Redactie Forum Salaris