Arbeid en Recht

Kok krijgt deksel op de neus na vallende klep

Kok krijgt deksel op de neus na vallende klep

Een werknemer die een bedrijfsongeval overkomt, hoeft slechts aannemelijk te maken – en zo nodig te bewijzen – dat hij de schade tijdens de uitoefening van de werkzaamheden heeft geleden. Dit betekent niet dat een werknemer altijd in het gelijk wordt gesteld. Zo claimde een kok schade te hebben geleden door een vallende klep van de vaatwasmachine. Hij raadpleegde echter pas enkele dagen later een arts en uit diens onderzoek blijkt niet eenduidig wat de schade heeft veroorzaakt. Ook het feit dat hij nog enkele dagen heeft doorgewerkt, maakt het minder aannemelijk dat hem op de gestelde datum een arbeidsongeval is overkomen. Zijn vordering is afgewezen.