Arbeid en Recht

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer weigert passend werk: gehele loonaanspraak vervalt

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een arbeidsongeschikte volgens de bedrijfsarts gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet kan werken. De werkgever is dan verplicht om aan de werknemer passende arbeid aan te bieden voor het gedeelte dat de werknemer kan werken. Maar wat als de werknemer dat passende werk zonder deugdelijke grond weigert? Vervalt dan alleen de loonspraak voor het gedeelte dat de werknemer kan werken, of vervalt ook de loonaanspraak voor het gedeelte dat de werknemer arbeidsongeschikt is en niet kan werken?

In een recente uitspraak heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nog eens herhaald dat in een dergelijke situatie de loonaanspraak geheel vervalt. Daarbij verwijst het hof naar een arrest van de Hoge Raad van 6 juni 2014.

Tip

In de aangegeven situatie heeft de arbeidsongeschikte werknemer geen recht op loondoorbetaling bij ziekte als bedoeld in artikel 629, lid 3, onderdeel c BW. Dit betekent concreet dat de loonaanspraak over de periode waarin de werknemer heeft geweigerd om zonder deugdelijke reden passend werk te verrichten, niet herleeft. Oók niet als de werknemer dat passende werk op een later tijdstip wél gaat verrichten.

Dit artikel is geschreven door onze adviseur arbeidsrecht en sociale zekerheid, Ron van Baarlen.