Arbeid en Recht

Gebruikmaken van de NOW – trek aanvragen bedrijfseconomisch ontslag snel in

Gebruikmaken van de NOW – trek aanvragen bedrijfseconomisch ontslag snel in

Wil jouw klant (werkgever) voor zijn of haar werknemers gebruikmaken van de subsidie voor loonkosten over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 (NOW))? Let dan goed op! Werkgevers mogen na 17 maart 2020 géén verzoeken om bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV hebben ingediend, of handhaven over het subsidietijdvak. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt werkgevers in twee situaties de gelegenheid om ingediende verzoeken in te trekken. Situatie 1 betreft een al wel ingediende – maar nog niet gehonoreerde – aanvraag om werktijdverkorting. Die aanvraag wordt dan als subsidieaanvraag gezien in de zin van de NOW. In die gevallen mag de werkgever dat verzoek uiterlijk 8 april 2020 bij het UWV intrekken!

Die aanvraag wordt dan als subsidieaanvraag gezien in de zin van de NOW. In die gevallen mag de werkgever dat verzoek uiterlijk 8 april 2020 bij het UWV intrekken! Dit vereist dus direct handelen door de werkgever. In de tweede situatie kan – bij openstelling van de NOW – een verzoek om bedrijfseconomisch ontslag binnen 5 werkdagen nadat het verzoek is ingediend, worden ingetrokken.

 

Tip

Worden ingediende verzoeken om bedrijfseconomisch ontslag niet of niet tijdig ingetrokken, maar wordt er wel gebruik gemaakt van de NOW? In dat geval zal bij de definitieve afrekening van de subsidie het loon van de werknemers voor wie bedrijfseconomisch ontslag is gevraagd, maal 1,5 in mindering worden gebracht op de loonsom over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020. Dit kan later dus leiden tot forse terugvorderingen van subsidies NOW. Wie gebruikmaakt van de NOW, kan dus veel financiële ellende achteraf voorkomen door tijdig de verzoeken voor bedrijfseconomisch ontslag in te trekken.

 

Bron: artikel 7, leden 1, onderdeel b, en 5, en 13, onderdeel b, van de Regeling NOW van 31 maart 2020, Staatscourant van 1 april 2020, nummer 19874.