Arbeid en Recht

Gebruikelijk loon omlaag vanwege coronacrisis en NOW- en Tozo-regeling

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aldus de Belastingdienst op het Forum Salaris. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. Op dat moment is duidelijker wat de impact van de coronacrisis is op de bv. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen. Er is geen verzoek om instemming van – of vooroverleg met – de Belastingdienst nodig.

Commentaar

Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag je het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. De volgende situatie is dan niet ondenkbaar: door de bv wordt voor de verplicht verzekerde aandeelhouder een NOW-subsidie aangevraagd vanwege een omzetdaling. Deze wordt verleend voor 3 maanden ter hoogte van 90% van de loonkosten. Als na afloop van het jaar blijkt dat de situatie sterk is verbeterd, hoeft de subsidie niet te worden terugbetaald. Maar de bv dient wel achteraf alsnog loonheffing te betalen over het gebruikelijk loon. Hetzelfde effect doet zich voor bij de niet verplicht verzekerde DGA, die 3 maanden bijstand krachtens de Tozo-regeling heeft ontvangen, waarna de omzet weer stijgt.