Arbeid en Recht

Bewaar je de arbeidsovereenkomsten van al jouw cliënten bij de loonadministratie?

Bewaar je de arbeidsovereenkomsten van al jouw cliënten bij de loonadministratie?

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de differentiatie voor de WW-premie. De werkgever betaalt vanaf 2020 een lage premie voor een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat mag geen oproepovereenkomst zijn, gezien het niet eenduidig vastgelegde aantal uren daarin. Voor nuluren- en min-maxcontracten betaalt de werkgever dus de hoge premie. De werkgever moet de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opnemen in zijn loonadministratie en 5 jaar bewaren. De Belastingdienst kan deze ter controle opvragen. De werkgever vermeldt het type overeenkomst op de loonstrook; een onjuiste vermelding kan leiden tot boetes.

Tip

Het komt veel voor dat arbeidsovereenkomsten niet bij de loonadministratie worden bewaard, maar dat de werkgever deze zelf bewaart. Je hebt nu nog tot 1 januari 2020 de tijd om de arbeidsovereenkomsten op te vragen. Dat biedt jou tevens de kans om te adviseren over de arbeidsovereenkomst en de mogelijkheden om de hoge WW-premie te voorkomen.