Agro-actualiteiten

Handleiding beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen aangepast

De afschrijving op aanhorigheden van agrarische bedrijven is beperkt door de bodemwaarde van artikel 3.30a Wet IB 2001. Dit volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 17 januari 2020. De Belastingdienst heeft handleiding voor het beperkt afschrijven op agrarische bedrijfsgebouwen nu aangepast. Hierdoor wordt duidelijker welke aanhorigheden wél onder de afschrijvingsbeperking vallen en welke niet. Zo vallen een kunstmestsilo en een koematras bijvoorbeeld niet onder de afschrijvingsbeperking, maar erfverharding en een zeugendouche daarentegen weer wel.

Tip

Het is vaak niet mogelijk om aanhorigheden aan één gebouw toe te rekenen. Dit zorgt voor extra administratieve lasten. Er zal goed bekeken moeten worden waar de dienstbaarheid is gelegen. Leg dit correct vast in de administratie.