Agro-actualiteiten

Geen landbouwvrijstelling voor herwaarderingswinst van bosbouwgrond naar landbouw

Geen landbouwvrijstelling voor herwaarderingswinst van bosbouwgrond naar landbouw

Een perceel bosbouwgrond werd in 2009 gekocht, waarna het snel werd gerooid. Vervolgens werd deze grond in 2012 geherwaardeerd naar WEVAB. De waardestijging is grotendeels het gevolg van een sfeerovergang van bos- naar landbouwgrond. Deze is ontstaan door het kappen van de bomen en niet het gevolg van het gebruik van de grond in de onderneming. De waardestijging van de grond vanaf de sfeerovergang tot het moment van de herwaardering valt echter wel onder de landbouwvrijstelling, oordeelt Rechtbank Noord-Nederland. Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend.

Tip
Winst die wordt gerealiseerd met de herwaardering van voormalige bosbouwgrond valt niet onder de landbouwvrijstelling. Let daarom altijd goed op bij mogelijke sfeerovergang. Is de landbouwvrijstelling van toepassing – en zo ja, tot welk bedrag? Zorg ervoor dat je in een vroeg stadium met de klant de fiscale gevolgen in kaart brengt.