Agro-actualiteiten

Extra weilanden geen onderdeel eigen woning

Om extra grond die aangeschaft is bij de eigen woning te kunnen kwalificeren als ‘eigen woning’, moet er wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Zo moet de grond behoren bij, in gebruik zijn bij en dienstbaar zijn aan de woning. In een recente casus kocht de belastingplichtige twee tegenover elkaar gelegen weilanden, om ervoor te zorgen dat zijn woning vrij uitzicht behoudt. Dat vrije uitzicht is echter een subjectief gegeven en de weilanden zijn naar objectieve maatstaven niet dienstbaar aan de eigen woning. De renteaftrek op de hypothecaire lening voor de aankoop van het weiland werd dan ook geweigerd.