Accountancy

Reserve deelneming: let op waarde bij aanschaf

Bij de waardering van deelnemingen tegen nettovermogenswaarde moet een (wettelijke) reserve worden aangehouden. Deze moet worden aangehouden voor het aandeel van de resultaten van de deelneming waar de deelnemende rechtspersoon niet vrijelijk over kan beschikken. Dat speelt bijvoorbeeld indien de deelnemende rechtspersoon geen overheersende zeggenschap in de deelneming heeft. Vaak wordt over het hoofd gezien dat de reserve alleen maar hoeft te worden gevormd voor de door de deelneming behaalde resultaten (voor zover niet uitgekeerd) sinds de eerste waardering van de deelneming.

Nieuwsgierig?

Je kunt het hele artikel inzien als je onderstaand inlogt met jouw Fiscount accountgegevens.

Heb je nog geen account bij Fiscount? Klik dan hier om een account te openen.