Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Hoe breng je een conflict in kaart?

Het zogenaamde 7-i-model is een model om conflicten in kaart te brengen. Om inzicht te verkrijgen. Het model kan helpen om vervolgens een ‘diagnose’ te stellen, zodat het beste medicijn kan worden ingezet. Overigens dient men zich hierbij te realiseren dat een conflict een tegenstelling is in belangen, behoeften en/of zorgen. Een conflict hoeft dan ook geen ‘ruzie’ te zijn. Wanneer wordt gekeken naar de kwesties die zich aan een mediationtafel aandienen, dan is slechts in ongeveer 50% van de gevallen sprake van ruzie in spreekwoordelijke zin.

Die (grofweg) andere 50% van de gevallen gaat over kwesties waar men gezamenlijk niet (goed) uitkomt, zonder hulp. Vaak komen partijen ook gewoon in één auto. Ook wordt er meer gelachen aan de mediationtafel dan de ernst van het woord wellicht doet vermoeden.

Meer weten? Neem dan contact op met drs. Servaas M.M. Vrijburg (s.vrijburg@fiscount.nl).