Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Hoe breng je een conflict in kaart met de derde i (interdependentie)?

Hoe breng je een conflict in kaart met de derde i (interdependentie)?

De derde ‘i’ is die van interdependentie: hoe verhouden partijen zich tot elkaar? Wat is hun relatie? Hoe afhankelijk zijn ze van elkaar? Afhankelijkheid is er per definitie, omdat er anders tussen partijen geen betrekking (met tegenstellingen) zou zijn. En is die afhankelijkheid vervolgens positief of negatief, of zijn beide vertegenwoordigd? En hoe wordt die afhankelijkheid dan ingezet? Hoe partijen de interdependentie ervaren, kan overigens heel verschillend zijn. Veelal uit de interdependentie zich in een zekere machtsverhouding. De vraag is dan of deze (voldoende) in balans is? Zo nee, waar zit de disbalans en wat is daaraan te doen?

Disbalans kan op allerlei niveaus worden ervaren: fysiek, kennis, informatie, geld, emotioneel, positioneel, relationeel, omgeving, diploma’s, status, etc. Het gaat er niet om of het klopt c.q. of het ‘terecht’ of ‘waar’ is, het gaat erom hoe dit het conflict beïnvloedt en hoe dit een mogelijke oplossing in de weg staat.

Tip

Laat partijen zoveel als mogelijk vrijuit spreken. Dat levert zeer waardevolle informatie op. Zowel verbaal als non-verbaal. Het geeft inzicht in welke hobbels weggenomen of ten minste verlaagd moeten worden om partijen dichter tot elkaar te laten komen.