Pensioen

Pensioenfonds Koopvaardij haalt bakzeil: schepen Greenpeace zijn pleziervaartuigen

Pensioenfonds Koopvaardij haalt bakzeil: schepen Greenpeace zijn pleziervaartuigen

Het pensioenfonds voor de Koopvaardij is van mening dat Greenpeace verplicht is om zich aan te sluiten bij de pensioenregeling van het fonds. De discussie spitst zich toe op de uitleg van de begrippen zeeschip en pleziervaartuig. Zijn de schepen van Greenpeace aan te merken als zeeschepen, dan valt Greenpeace onder de werkingssfeer van het pensioenfonds. Wanneer de schepen kwalificeren als pleziervaartuig, vallen ze onder de uitzondering. Als gevolg daarvan hoeft Greenpeace zich dan niet aan te sluiten. De rechtbank oordeelt dat de schepen van Greenpeace – gelet op de wetshistorie omtrent de uitleg van het begrip zeeschip – moeten worden aangemerkt als pleziervaartuig.