Pensioen

Pensioen is niet alleen pensioen als er pensioen op staat

Bij echtscheiding moeten ook de in het buitenland opgebouwde pensioenaanspraken worden verdeeld. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) geeft alleen niet duidelijk aan wanneer een buitenlandse pensioenregeling onder het toepassingsbereik van die wet valt. Volgens de Hoge Raad moet worden beoordeeld of de pensioenregeling in het desbetreffende land een functie vervult, die overeenkomt met de functie die wij in Nederland aan een pensioenregeling toekennen, namelijk oudedagsvoorziening. Aspecten als levenslange, periodieke uitkeringen die niet mogen worden afgekocht spelen geen rol.

Nieuwsgierig?

Je kunt het hele artikel inzien als je onderstaand inlogt met jouw Fiscount accountgegevens.

Heb je nog geen account bij Fiscount? Klik dan hier om een account te openen.