Onderneming en Recht

Welke positie neemt de Belastingdienst in bij WHOA-zaken?

Ondernemers met een flinke schuldenlast kunnen met een succesvol beroep op de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) een faillissement voorkomen. De Belastingdienst is vaak een belangrijke schuldeiser (€ 16 miljard!). Maar het is nog altijd niet duidelijk onder welke condities de Belastingdienst zal instemmen met een onderhands akkoord. Wat wél duidelijk is, is dat ondernemers vanaf 1 juli hun nieuw opkomende belastingverplichtingen weer gewoon zullen moeten betalen. Ook moeten zij vanaf 1 oktober 2022 hun ‘coronabelastingschulden’ gaan aflossen. Lukt dit niet, dan kunnen zij in de tussenliggende periode een sanering voorbereiden op grond van de WHOA.

Het kabinet heeft al laten doorschemeren dat er geen generieke kwijtschelding van de belastingschulden komt. Wel onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om het saneringsbeleid van de Belastingdienst te verruimen. Een soepele opstelling van de Belastingdienst helpt ondernemers alléén als andere schuldeisers zich ook coulant opstellen. Het kabinet verkent daarom op dit moment de mogelijkheden om tot afspraken te komen voor een herstructurering van onhoudbare schulden bij levensvatbare bedrijven. De gesprekken die de komende weken worden gevoerd, zullen duidelijk moeten maken hoe bereid private partijen, zoals banken, zijn om een coulante houding aan te nemen.

 Coulance bij alle schuldeisers
Het kabinet geeft aan dat de Belastingdienst zich soepel zal opstellen – mits andere schuldeisers ook coulance betrachten. De Belastingdienst zal dus alleen een sanering van belastingschulden toestaan, als alle andere schulden van een ondernemer ook worden gesaneerd. Er wordt voorzichtig gesproken over het eventueel opgeven van de bijzondere verhaalsmogelijkheden van de Belastingdienst, zoals preferenties en zekerheden. Maar wat gebeurt er met de resterende belastingschuld? Moet deze in één keer worden terugbetaald of in termijnen? Hierover is op korte termijn dringend duidelijkheid gewenst.

 Tip

Als ondernemer is het verstandig om een keuze te maken: schulden aflossen of zo snel mogelijk een ‘WHOA-saneringstraject’ opstarten. Dit betekent dat er moet worden geïnventariseerd of de onderneming voldoende levensvatbaar is, of alsnog dreigt te bezwijken onder de schuldenlast. In dat kader is het belangrijk om goed te weten welke positie de Belastingdienst inneemt.

Denise van Zijl is advocaat ondernemingsrecht en kan je hierover adviseren. Neem contact op via d.vanzijl@fiscount.nl of 038 4561900.