Onderneming en Recht

Voordelen vloeien niet naar schuldeisers; Peeters/Gatzen-vordering voor curator

Een bedrijf verkoopt en verhuurt led-boardingsystemen en raakt in zwaar weer. De bestuurders laten de btw-teruggaaf niet aan dit bedrijf ten goede komen, maar via verpanding aan enkele vennootschappen, die gelieerd zijn aan de bestuurder. Duidelijk was toen dat het bedrijf gefaald had en dat er ook grote schulden bestonden. Het hof meent dan ook dat er sprake is van een onrechtmatige daad en van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers van het bedrijf. Er mocht niet één bedrijf worden bevoordeeld. De curator kan een Peeters/Gatzen-vordering instellen.