Onderneming en Recht

Accountantskantoor aansprakelijk door dga niet te wijzen op aansprakelijkheidsrisico

Welke verantwoordelijkheid heeft een accountant als het faillissement van een bv wordt uitgesproken na dividenduitkering? Die vraag werd in deze zaak voorgelegd aan de rechter. De klant van de accountant (de dga) had dit (dividend)besluit genomen toen het al niet goed ging met de onderneming. Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de accountant de schade moet vergoeden die de dga leed, doordat de curator hem aansprakelijk stelde wegens de dividenduitkering. Het accountantskantoor had de dga indringender moeten waarschuwen om een uitkeringstest te doen, voorafgaand aan de dividenduitkering. Daarbij had de accountant nadrukkelijk moeten wijzen op het aansprakelijkheidsrisico.