ICT- en Competentiemanagement

Digitale transformatie

Afgelopen 31 oktober vond het derde overleg van dit jaar plaats van de werkgroep ‘Digitale Transformatie in het MKB’ van de NBA. Tijdens dit overleg hebben we als werkgroep de uitkomsten van de enquête over dit onderwerp besproken, die was uitgestuurd naar een kleine 6.000 bij de NBA ingeschreven accountants. Ruim 700 accountants vulden de enquête in, waarmee het onderzoek representatief genoemd mag worden. De angst voor – of het geen zin hebben in – verandering is de grootste belemmering op het pad van digitale transformatie, zo blijkt uit de enquête.

De NBA heeft de belangrijkste uitkomsten in een publicatie met bijbehorende presentatie op een rij gezet. Hieruit blijkt dat 6,6% van de respondenten vindt dat de beroepsgroep vooruitstrevend is in het gebruik van IT. Daarnaast vindt 27,4% van de respondenten dat zij voorlopen ten opzichte van hun beroepsgenoten. Ook schatten de respondenten in dat de ontwikkelingen bij hun klanten op het gebied van IT minder snel gaan dan bij henzelf. Gebrek aan kennis binnen de eigen organisatie, de bedrijfscultuur en wet- en regelgeving noemen de respondenten als grootste belemmeringen om meer IT te gaan gebruiken.

 

Lees het volledige artikel over dit onderwerp op accountancyvanmorgen.nl