Fiscaal

Voorkom belastingrente: vraag tijdig voorlopige Vpb-aanslagen aan

Heb je cliënten die over 2020 vennootschapsbelasting moeten betalen? Zo ja, dien dan voor hen vóór 1 mei 2021 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkom je dat je cliënten achteraf belastingrente (4% in 2021) moeten betalen. Dat is namelijk het geval als het verzoek binnen vier maanden na afloop van het belastingjaar is ingediend en de voorlopige aanslag overeenkomt met het bedrag waar je om verzocht. Doe je geen verzoek voor de aanslagen 2020, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2021 belastingrente berekend over de te betalen vennootschapsbelasting.